Můžete vyhledat živočicha, zadejte požadovaný řetězec znaků: 
Svá srdce na Kamenném vrchu potěší zejména milovníci hmyzu.
zvětšitzvětšitzvětšitzvětšit
drabčík sršní
Velleius dilatatus
čmeláci rodu Bombus


drvodělka fialová
Xylocopa violacea
roháček
Platycerus caraboides
zvětšitzvětšitzvětšitzvětšit
roháč obecný
Lucanus cervus
kudlanka nábožná
Mantis religiosa
střevlík
Carabus hungaricus
krajník hnědý
Calosoma inquisitor
zvětšitzvětšitzvětšitzvětšit
kyjorožec
Claviger longicornis
mravenec otrokářský
Polyergus rufescens
otakárek ovocný
Iphiclides podalirius
okáč voňavkový
Brintesia circe
nahoru
Při troše štěstí potkáme i zástupce našich obojživelníků a plazů.
zvětšitzvětšit
slepýš křehký
Anguis fragilis
užovka hladká
Coronella austriaca
nahoru
Listnaté lesní porosty:
zvětšitzvětšitzvětšitzvětšit
strakapoud velký
Dendrocopos major
žluna zelená
Picus viridis
budníček menší
Phylloscopus collybita
budníček lesní
Phylloscopus sibilatrix
zvětšitzvětšitzvětšitzvětšit
brhlík lesní
Sitta europaea
šoupálek dlouhoprstý
Certhia familiaris
pěnkava obecná
Fringilla coelebs
kos černý
Turdus merula
zvětšitzvětšitzvětšitzvětšit
drozd zpěvný
Turdus philomelos
sýkora modřinka
Parus caeruleus
sýkora babka
Parus palustris
sýkora koňadra
Parus major
zvětšitzvětšitzvětšitzvětšit
hrdlička divoká
Streptopelia turtur
káně lesní
Buteo buteo
puštík obecný
Strix aluco
poštolka obecná
Falco tinnunculus
nahoru
Uměle vysazené jehličnaté porosty:
zvětšitzvětšitzvětšit
sýkora parukářka
Parus cristatus
sýkora uhelníček
Parus ater
stehlík obecný
Carduelis carduelis
nahoru
Husté křoviny:
zvětšitzvětšitzvětšitzvětšit
krutihlav obecný
Jynx torquilla
červenka obecná
Erithacus rubecula
sojka obecná
Garrulus glandarius
ťuhýk obecný
Lanius collurio
zvětšitzvětšitzvětšitzvětšit
zvonek zelený
Carduelis chloris
pěnice hnědokřídlá
Sylvia communis
pěvuška modrá
Prunella modularis
strnad obecný
Emberiza citrinella
nahoru
Pole, sady, zahrady:
zvětšitzvětšit
koroptev polní
Perdix perdix
bažant obecný
Phasianus colchicus
nahoru